Project overzicht

  • Locatie: Amsterdam
  • Klant: Burginvest
  • Omschrijving: Hergebruik, aanpassen en vervangen vlonders Planetarium Amsterdam
  • Omvang: 900 m2
  • Opleverdatum: 22-06-2014
  • Website: Burginvest

Project beschrijving

Het Planetarium in Amsterdam is een congrescentrum in het Gaasperpark te Amsterdam. In het ontwerp zijn veel natuurlijke materialen toegepast. Het gebouw is omgeven door water en rondom voorzien van houten vlonders. Dutch Green Company (DGC) heeft een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor het aanpassen, hergebruik en vervangen van de vlonders met duurzame materialen. Waar mogelijk zijn materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Naast het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan heeft DGC de volgende werkzaamheden verricht: opstellen bestek, uitvoeren aannemersselectie, directievoering en toezicht. Aannemer in dit project is Benecke