Installatietechniek

Voor een gezonde leefomgeving & optimaal rendement. Natuurlijk wilt u dat de (technische) installaties in uw pand zo duurzaam en gebruiksvriendelijk mogelijk zijn en een gezonde werkomgeving creëren. Als eigenaar of beheerder heeft u er het liefst zo min mogelijk omkijken naar. Green Building Engineering ondersteunt en ontzorgt bij het verduurzamen van gebouwinstallaties van ontwerp tot beheer met advies en onderzoek.

Green Building Engineering adviseert opdrachtgevers over het te kiezen installatieconcept. Aan de hand van een duidelijke presentatie van voor- en nadelen en investerings- en exploitatiekosten kan de opdrachtgever de voor hem juiste keuze maken. Het installatieconcept kan vervolgens door onze technici compleet worden uitgewerkt tot aanbestedingsgerede stukken of GBE fungeert als sparringpartner in een bouwteam. Kundig toezicht tijdens de uitvoeringsfase garandeert een goed resultaat zonder onverwachte meerkosten.

Alle voorkomende tekeningen en berekeningen kunnen door GBE worden gemaakt. Van een handmatige schets tot en met een volledig 3D uitgewerkte tekening. En van een leiding berekening tot en met een complete gebouwsimulatie.

GBE is gecertificeerd voor het afgeven van labels voor woningen en utliteitsbouw, zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw.

Dit is een goed begin, maar het echte advieswerk begint pas bij het adviseren over verbetering van deze certificering. Per 2023 dienen alle kantoren minimaal over een C label te beschikken. En veel kantoren voldoen daar momenteel bij lange na niet aan. Wij stellen een optimaal pakket aan maatregelen samen om de gewenste labelverbetering te realiseren. Daarbij wordt rekening gehouden met het natuurlijke tijdstip van vervanging van installaties en wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden. Desgewenst kunnen wij ook de subsidieaanvragen verzorgen voor kantoren en woningcomplexen.

Voor nieuwbouwprojecten bieden wij EPC berekeningen aan. Een nieuwbouwlabel kan hier aan gekoppeld worden. Verhuurders van woningen kunnen extra huur vragen indien de woning aan bepaalde voorwaarden voor energiezuinigheid voldoet. De benodigde EPV berekeningen voeren wij professioneel en efficiënt uit.

Last but not least werken wij ook regelmatig aan gebouwen die voor een duurzaamheidscertificaat als GPR of Breeam opteren. Diverse projecten hebben het certificaat ‘excellent’ of zelfs ‘outstanding’ mogen ontvangen.

Wij beschikken over een uitgebreide uitrusting aan meetapparatuur om complexe problemen binnen de installatietechniek te kunnen analyseren dan wel benodigd bewijs voor certificering te kunnen aanleveren. Tot onze mogelijkheden behoren:

  • Infraroodmetingen
  • Blowerdoormetingen
  • Geluidmetingen
  • Datalogging van temperatuur, vochtigheid en CO2
  • Lichtmetingen
  • Luchtmetingen

Amstelius is expert op het gebied van het opstellen van een goed meerjaren onderhoudsplan. Dit zorgt voor een betrouwbare installatie met weinig onvoorziene uitval. In een MJOP kunnen ook stappen gezet worden naar een duurzamer gebouw.Als vervolg op de nulmeting wordt het meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Wij werken op basis van conditiemeting NEN2767. Afhankelijk van de wensen van de klant wordt hierbij een tijdshorizon van 10 tot 20 jaar gehanteerd. De informatie kan ook worden gebruikt bij een Due Diligence traject. Wij maken voor MJOP’s gebruik van de software van O-prognose.

Wilt u vrijblijvend kennismaken of heeft u vragen? Maak dan een afspraak. Ons team staat voor u klaar.