Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 zijn warmteleveranciers aan woningen en bedrijven met een aansluitvermogen onder 100 kW verplicht te werken op basis van de warmtewet. Deze wet stelt eisen aan de meetmethode waardoor veel bestaande verrekenmethoden niet meer voldoen. Green Building Engineering kan de consequenties van de warmtewet voor u in kaart brengen.

Tevens zijn door de warmtewet, de tarieven aan maxima gebonden. Green Building Engineering kan voor uw projecten berekenen of een collectieve (duurzame) warmtevoorziening rendabel is.

Tot slot kunnen wij bemiddelen bij conflicten tussen leverancier en afnemer.