EPC-berekening

Een EPC-berekening, benodigd voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, is specialistenwerk. Omdat de norm steeds strenger wordt is het van belang de EPC berekening zo nauwkeurig mogelijk op te stellen. Zo wordt voorkomen dat het gebouw onnodig duur wordt uitgevoerd om aan de norm te voldoen of kan, tegen zo laag mogelijke kosten, een zeer lage EPC worden gerealiseerd. Projecten met een EPC van 0, of zelfs gebouwen die meer energie produceren dan zij per jaar zelf nodig hebben zijn reeds diverse malen gerealiseerd.