Opstellen energielabels

Als u inzicht wilt hebben in de energieprestatie van uw bedrijfsgebouw dan kunt u een Energieprestatiecertificaat (EPA-U energielabel) door ons laten opstellen.

energielabel DGC

Wet- en regelgeving
In het kader van de Europese richtlijn (de EPBD) moet elk utiliteitsgebouw dat verkocht wordt of opnieuw verhuurd worden voorzien van zo’n certificaat. Publieke overheidsgebouwen moeten per 1 juli 2014 vanaf 500 m² het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen. Voor alle andere publieke gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels) vanaf 500 m² geldt ook per 1 juli 2014 dat het energielabel, indien aanwezig door verkoop/verhuur, op een voor het publiek zichtbare plek moet hangen. Dit geldt naar verwachting per 1 juli 2015 vanaf 250 m².

De Eerste Kamer heeft in 2015, net als eerder de Tweede Kamer, ingestemd met de gewijzigde woningwet. Dat betekent dat de boete op het ontbreken van het energielabel voor utiliteitsgebouwen vanaf 1 mei 2016 wordt gehandhaafd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vanaf die datum kunnen gebouwen zonder label een boete van € 20.250,- krijgen. Wanneer er bij verkoop van een gebouw geen energielabel wordt geregistreerd, is dit door de ILT direct te achterhalen via een koppeling van het Kadaster en de database met definitieve energielabels, die in beheer is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor meer info zie website RVO.

Wat kan het energielabel voor u betekenen?
Op het energieprestatiecertificaat staat de energetische kwaliteit van het gebouw weergegeven. Wilt u weten wat de energiebesparende maatregelen voor effect hebben op uw energielabel dan rekenen we graag voor welke labelsprong uw gebouw kan maken met de bijbehorende investering.
Green Building Engineering is gecertificeerd conform norm BRL 9500 voor opname en het afmelden van energielabels voor utiliteitsgebouwen.

Pre-use EPA-U label
Specifiek voor winkels is de wetgeving voor het EPA-U label per 2015 gewijzigd. Winkels worden over het algemeen casco verhuurd, waardoor verhuurder niet direct invloed heeft op de installaties en dus op het label. Wetgever sluit hier nu op aan doordat het mogelijk is een casco label af te melden: het zogeheten Pre-use energielabel. Voor winkels is het Pre-use label voldoende toereikend volgens de nieuwe wetgeving.

Green Building Engineering kan voor u, naast het gebruikelijke EPA-U label, ook een Pre-use label voor uw winkelcomplex opstellen. Neem nu contact met ons op voor meer informatie over het Pre-use label en voor onze extra voordelige tarieven.