Salderingsregeling

Het hing al een tijdje in de lucht, de afschaffing van de salderingsregeling voor teruglevering van elektrische energie. In maart 2020 heeft het kabinet duidelijk gemaakt wat er vanaf 2023 gaat veranderen.

De salderingsregeling houdt in dat je door de eigen zonnepanelen opgewekte elektrische energie die je op dat moment niet zelf nodig hebt, mag terugleveren aan het openbare net. De teruglevering wordt voor hetzelfde tarief verrekend (gesaldeerd) met de inkoop. Het energiebedrijf fungeert als het ware als een grote buffer van elektriciteit.

Vanaf 2023 gaat deze gunstige regeling worden afgebouwd. De eigenaar van de zonnepanelen ontvangt nog wel een vergoeding voor de teruggeleverde energie, maar deze is minder dan de prijs van de ingekochte energie. De salderingsregeling wordt wel stapsgewijs afgebouwd. Om precies te zijn met 9% per jaar tot 2031. In 2031 ontvangt de eigenaar van de PV-panelen dus uitsluitend nog de, veel lagere, terugleververgoeding.

De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling maakt het aantrekkelijk om zo veel mogelijk van de zelf opgewekte energie direct te gebruiken. Dan leveren de zonnepanelen immers het meeste op.
Helaas is het niet altijd zo dat het moment van opwekking en het moment van gebruik samen vallen. In dat geval kan een accu uitkomst bieden. Een surplus aan opgewekte energie wordt tijdelijk opgeslagen in de accu en op een later tijdstip door de eigenaar van de panelen zelf gebruikt.

Ook in de nieuwe situatie zijn zonnepanelen een rendabele investering. Het plaatsen van een accu kan er voor zorgen dat de opbrengst van de installatie een stuk aantrekkelijker wordt. De keuze van de accucapaciteit is werk voor specialisten. Het vereist kennis van het elektriciteitsgebruik op het eigen terrein en kennis van de opbrengst van de zonnepanelen. Green Building Engineering heeft een tool ontwikkeld die de optimale capaciteit van de accu kan bepalen. Op deze wijze kan een PV-installatie worden ontworpen die maximaal inzetbaar is voor het eigen elektriciteitsgebruik.

Interesse? Neem contact met ons op.